AANMELDEN INLOGGEN
   • Locatie
   • Centraal in het land
   • Centraal in het land
   • Centraa Harlingen
   • Friesland, Nederland
   • Van
   • 31 december 2023
   • Tot
   • 31 december 2023
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 2780,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • N.B.

   Extra informatie

   Gedragscompetenties maken het verschil!

   'Harde', technische vaardigheden, kennis en ervaring alleen zijn niet meer voldoende om uzelf als IT professional te onderscheiden. Ook - of misschien wel juíst - uw 'zachte' competenties zijn cruciaal voor het bereiken van zowel uw persoonlijke doelstellingen als die van uw werkgever. Denk aan competenties op het gebied van communicatie, managementskills, onderhandelen en conflicthantering, overtuigen en beïnvloeden, samenwerken, enz. Eigenlijk alle competenties die u als IT professional nodig heeft om in uw rol te excelleren.

   Softskills zijn essentieel voor de IT professional

   Het belang van het bezitten van de juiste vaardigheden en gedragscompetenties wordt steeds meer erkend. Softskills zijn van essentieel belang in o.a.:

   - de veranderende rol van IT; van ondersteunend naar strategisch
   - de communicatie en onderhandeling met stakeholders
   - het managen van ontwikkelaars en gebruikers
   - de integratie in projecten en structurele samenwerking met overige afdelingen

   De voortschrijdende kennis en techniek leveren de IT professional tal van uitdagingen op. Doordat u als IT professional steeds meer verweven raakt in project teams, scrum teams en andere vormen van procesmatig samenwerken is het contact met andere functies, afdelingen, leveranciers, ontwikkelaars en overige stakeholders steeds intensiever. Als IT professional moet u steeds meer overleggen, onderhandelen en presenteren. Zaken die u na afloop van deze training niet meer als lastig zult ervaren.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – doel van deze training

   Het doel van deze intensieve training is om u concrete instrumenten, kennis en vaardigheden aan te reiken om u op communicatief vlak verder te ontwikkelen en uw gedragsstijlen aan te scherpen. Hierdoor groeit u in persoonlijke performance op uw werkplek en kunt u zich in positieve zin onderscheiden richting uw leidinggevende, opdrachtgever of binnen een (project)team.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – wat leert u?

   Door uw communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en te leren effectief gedrag te vertonen, kunt u in veel situaties doeltreffender en efficiënter werken. Tevens stelt dit u in staat om beter samen te werken met alle interne en externe partijen waarmee u in verbinding staat. U leert in deze training hoe u in elke situatie de juiste en concrete informatie zo volledig mogelijk verzamelt. De trainer geeft u hiertoe inzicht in verschillende vraagstellingstechnieken en een aantal inventarisatiemodellen. Daarnaast leert u hoe u uw eigen argumentatie goed onderbouwt, deze effectief presenteert en anderen overtuigt en enthousiasmeert. Ten slotte behandelt de trainer gedragsmodellen, waarmee u inzicht krijgt in uw eigen voorkeursgedrag en gedragsstijlen van anderen herkent. Doordat u deze kennis en inzichten beheerst, kunt u optimaal verbinding leggen met anderen binnen en buiten uw organisatie en zorgen voor de juiste 'klik'.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – werkwijze en methodiek

   De training is interactief en stimuleert tot actie, meedenken en oefenen. Diverse cases, simulaties en oefeningen die afkomstig zijn uit de dagelijkse IT praktijk, zorgen ervoor dat u het geleerde direct in praktijk kunt brengen. Ook kunt u uw eigen praktijksituatie als oefening inbrengen. Hierdoor kunt u tijdens de opleiding concreet aan de slag met uw individuele leerwensen

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – voor wie?

   Deze 3-daagse training is ontwikkeld voor álle IT professionals - ongeacht welke (sub)discipline - die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, bij (IT) dienstverleners, in de publieke sector, of bv. als ZZP-er.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – persoonlijk profiel

   Voordat de training start, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor het invullen van een online (Insights Discovery) vragenlijst. Dit resulteert in uw persoonlijke profiel en laat zien waar uw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

   Wat is Insights Discovery?

   Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat u, in combinatie met een persoonlijk profiel, meer inzicht geeft in uzelf en anderen. Insights Discovery vormt een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

   Iedereen heeft alle vier de Insights kleuren in zich. De vier kleuren verwijzen naar gedragseigenschappen. De combinatie van de kleuren geeft een uniek persoonlijk profiel en geeft uw gedragsvoorkeuren aan die bepalen hoe u doorgaans reageert, denkt en handelt.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – persoonlijke intake, terugkoppeling en evaluatie

   De training is interactief en wordt afgestemd op de praktijk en het referentiekader van de deelnemers. De doelen en resultaten van de training Vaardigheden en gedrag voor de IT professional worden inzichtelijk en meetbaar gemaakt met het Insights Discovery model. Voordat de training van start gaat, wordt u uitgenodigd om een persoonlijke (Insights Discovery) vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst geeft zowel u als uw trainer een beeld van uw sterke en ontwikkelpunten. Op basis hiervan vindt voor de start van de training een persoonlijke, telefonische intake plaats om inzicht te krijgen in uw praktijksituatie, uw individuele verwachtingen en uw leerbehoefte. Tijdens de training kan er op deze wijze gestuurd worden op zowel de groepsleerdoelen als uw individuele ontwikkelpunten.

   Tussen de trainingsdagen in, of in opvolging van een trainingsdag, vindt er gerichte intervisie plaats en ontvangt u een praktijkgerichte implementatieopdracht. Na afloop van de training volgt een persoonlijke terugkoppeling en evaluatie.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – intervisie en implementatieopdracht

   Tussen de trainingsdagen in vindt er gerichte intervisie plaats. Tevens ontvangt u een praktijkgerichte implementatieopdracht die u op uw eigen werkplek gedurende de trainingsperiode uitvoert.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – individuele terugkoppeling
   Aan het eind van deze training vindt een persoonlijke terugkoppeling plaats. De trainer reflecteert samen met u op uw talenten, ontwikkelpunten en persoonlijke ambities.

   Wat zijn competenties?

   Competenties worden uitgedrukt in gedrag, vaardigheden en handelingen waartoe u bevoegd, bereid en in staat bent. Het kan hierbij gaan om zowel specifieke als meer algemene gedragsvaardigheden en businessvaardigheden. Competenties vormen daarmee het DNA waarmee de werkzaamheden van een professional, binnen een bepaalde business omgeving, worden beschreven.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – voorkennis

   U heeft geen voorkennis of specifieke opleiding nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – niveau van de training

   De 3-daagse training 'Vaardigheden en gedrag voor de IT professional' wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.

   Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – aantal deelnemers

   Door het intensieve karakter van deze training en om zoveel mogelijk voordeel te kunnen halen uit de interactieve cases en oefeningen wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

   Organisatie


   Locatie

   • Adres: Centraal in het land
    Postcode: Centraa
    Plaats: Harlingen
    Telefoon: 040 246 02 20
    Email: info@imf-online.com

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Evenementen Valentijnsdag

Open Toptrouwlocatie Route

Gaan jullie trouwen? Dan is de Open Toptrouwlocatie Route dé manier om jullie perfecte trouw- en/of..

Open Toptrouwlocatie Route

Gaan jullie trouwen? Dan is de Open Toptrouwlocatie Route dé manier om jullie perfecte trouw- en/of..

Open Toptrouwlocatie Route

Gaan jullie trouwen? Dan is de Open Toptrouwlocatie Route dé manier om jullie perfecte trouw- en/of..

Open Toptrouwlocatie Route

Gaan jullie trouwen? Dan is de Open Toptrouwlocatie Route dé manier om jullie perfecte trouw- en/of..

Evenementen Carnaval

Hossen maar niet Heus: Carnaval met ROD

..

Snotpinnekesbal Kindercarnaval

Kom op zondag 19 februari 2023 gezellig met je vader, moeder, opa, oma, broertjes, zusjes en al je v..

Kielegatse Kapellentempel

De Kielegatse Kapellentempel tijdens carnaval 2023 in De Avenue! Hossen, dansen, polonaise, alles..