AANMELDEN INLOGGEN
   • Locatie
   • Centraal in het land
   • Centraal in het land
   • Centraa Harlingen
   • Friesland, Nederland
   • Van
   • 31 december 2023
   • Tot
   • 31 december 2023
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 3780,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • 09:00 - 17:00 uur

   Extra informatie

   Forse toename van cyber criminaliteit in de publieke sector

   Het is helaas aan de orde van de dag. Grote (omvangrijke) hacks op publieke organisaties waarbij massaal gegevens worden buitgemaakt. 91% van de Nederlandse gemeenten is de afgelopen jaren geconfronteerd geweest met ten minste één cyber crime misdrijf. Bijna de helft van de door een cyber crime getroffen organisaties heeft wel eens losgeld betaald om het lekken van gevoelige informatie te voorkomen of om snel weer toegang te krijgen tot hun data. Desondanks kreeg bijna 2/3 van hen geen toegang tot de gegijzelde data. 3/4 van de gedupeerde organisaties moest de data daarna opnieuw opbouwen.

   Het grote gebrek aan ervaren en goed opgeleide cyber security professionals in de publieke sector gaat zich nu absoluut wreken. Waardevolle informatie met minimale bescherming is nu eenmaal een makkelijk doelwit voor kwaadwillenden. De verwachting is dan ook dat publieke organisaties steeds meer het doelwit worden van steeds slimmere en agressiever opererende cyber criminelen. De vraag naar goed opgeleide cyber security professionals/CISO's in de publieke sector stijgt dan ook aanzienlijk.

   CISO in de publieke sector – vaak verplicht of voorgeschreven

   CISOCyber security in publieke organisaties is een uitermate complex en snel veranderend vakgebied waarin techniek en (specifieke) wet- en regelgeving een steeds grotere rol spelen. Niet voor niets is de aanstelling van een Chief Information Security Officer (CISO) voor gemeenten verplicht en voor veel andere publieke organisaties voorgeschreven. Als Chief Information Security Officer (CISO) bent u cyber security deskundige bij uitstek en verantwoordelijk voor het identificeren, voorkomen en verminderen van (technische) IT beveiligingsrisico's op managementniveau. In deze actuele en diepgaande training leert u om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging te functioneren als CISO.

   Wat leert u in deze training?

   In deze 4-daagse toptraining wordt specifiek ingegaan op de functie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Chief Information Security Officer (CISO) in een publieke organisatie. De training is gericht op het succesvol invoeren en borgen van een informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op techniek en organisatie en houding en gedrag. Als uitgangspunt voor uw informatiebeveiligingsbeleid wordt uitgegaan van de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de algemeen geldende en relevante wet- en regelgeving, standaarden en verordeningen.

   Resultaat van deze training
   Deze training reikt u actuele kennis en inzicht aan waarmee u cyber security binnen uw eigen publieke organisatie naar een hoger plan tilt. U krijgt concrete informatie over wat er (juridisch, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom de cyber security van uw organisatie. De trainers stellen met u een effectieve cyber security aanpak op die mensen, processen en techniek integreert. U leert het voor uw organisatie juiste en optimale cyber security niveau te bepalen, realiseren en borgen.

   Na afloop van deze 4-daagse training heeft u:

   alle noodzakelijke kennis in huis om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging te kunnen functioneren in een publieke organisatie
   de benodigde kennis opgedaan om gefundeerde beslissingen over de informatiebeveiliging van uw organisatie te kunnen nemen
   alle benodigde high-level technische kennis om met informatiebeveiligingsspecialisten te kunnen communiceren
   de kennis om een strategische en financiële planning voor informatiebeveiliging te kunnen maken.
   Al met al een complete training om op strategisch en tactisch niveau informatiebeveiliging op een procesmatige wijze in te bedden in uw eigen publieke organisatie.

   Voor wie is deze training een must?

   Bent u (mede)verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van uw organisatie en wilt u adequate cyber security realiseren op strategisch en tactisch niveau? Dan is dit de training voor u. Qua functionarissen denken wij o.a. aan (aankomend) Chief Information Security Officers (CISO's) in publieke organisaties, CIO's, (informatie) beveiligingsfunctionarissen, coördinatoren I&A, informatiemanagers, IT managers, (IT) auditors, Functionarissen voor de Gegevensbescherming/Data Protection Officers (FG's/DPO's) en Privacy Officers (PO's), systeem- en netwerkbeheerders, risico managers en vele andere professionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor de cyber security van een publieke organisatie.

   Voorkennis

   Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze CISO training gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de basisbeginselen van cyber security en hier enige jaren ervaring mee heeft.

   Niveau van de training

   De 4-daagse training CISO in de publieke sector wordt gegeven op HBO/Bachelor+ werk- en denkniveau.

   Organisatie


   Locatie

   • Adres: Centraal in het land
    Postcode: Centraa
    Plaats: Harlingen
    Telefoon: 040 246 02 20
    Email: info@imf-online.com

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Festivals

Zuiderzeelicht

..

De lezing door Kader Abdolah over de Perzische dichter Rumi

De lezing door Kader Abdolah over de Perzische dichter Rumi, georganiseerd in samenwerking met de S..

Disco

New Year Party – 80’s, 90’s, 00’s till now - Groningen

NEW YEAR PARTY PUDDINGFABRIEK GRONINGEN • Datum:31 december 2023 • Tijd: 22:00-03:00 • Conc..

30+ Dancing Party Almere

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..

30+ Dancing Party Hilversum

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en le..

30+ Dancing Party Maarssen

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en le..