AANMELDEN INLOGGEN
   • Locatie
   • Centraal in het land
   • Centraal in het land
   • Centraa Harlingen
   • Friesland, Nederland
   • Van
   • 31 december 2023
   • Tot
   • 31 december 2023
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 7900,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • N.B.

   Extra informatie

   Data Science & Business Analytics – creëren van waarde uit data

   Een Data Scientist creëert waarde door de juiste business vragen te stellen, relevante data te ontsluiten en deze te vertalen naar innovatieve toepassingen. Als Data Scientist interpreteert u data op business relevantie, vertaalt deze naar product/dienst innovaties en 'verkoopt' deze binnen de organisatie. Hierin ligt dus uw meerwaarde ten opzichte van de 'traditionele', meer technische Data Scientist, die enkel de know-how heeft om data technisch te ontsluiten en te analyseren. Deze technische know-how is noodzakelijk, maar volstaat in veel gevallen niet. De kunst is om data in te zetten ter verbetering van de organisatie en het bedrijfsresultaat. Dat leert u met name in deze Data Science & Business Analytics opleiding.

   Data Science & Business Analytics – bruikbare instrumenten

   Om succesvol te zijn met data heeft u andere instrumenten nodig dan enkel technische. In de 10-daagse Data Science & Business Analytics opleiding komen met name deze niet-technische instrumenten aan bod, zoals:

   Bedrijfskundige modellen, business analyse en strategievorming, die u helpen om de juiste vragen te formuleren en doelen te stellen.
   Soft skills en veranderkundige vaardigheden die u helpen om de doelen zichtbaar te maken voor opdrachtgevers en stakeholders.
   Kennis van Data Science, architectuur, methoden en organisatiemodellen die u het inzicht verschaffen om Data Science in uw organisatie toe te kunnen passen.
   Visie en leiderschap die nodig zijn om Data Science in een organisatie te laten werken.

   Data Science & Business Analytics – essentiële rol in het data value proces

   Data Scientists spelen een essentiële rol in het data value proces. Als Data Scientist dient u over een aantal belangrijke eigenschappen te beschikken.

   U moet op basis van uw kennis van de business, bedrijfsrelevante analyses kunnen maken uit de beschikbare data c.q. analyses kunnen maken die resulteren in voor de bedrijfsvoering relevante informatie.
   U moet het vermogen hebben om, met behulp van moderne technologieën, data te verzamelen, beschikbaar te maken, te analyseren en te ontsluiten. Technieken en applicaties maken op dit moment een enorme ontwikkeling door (Hadoop, R, etc.). Het vermogen om relevante technieken te herkennen, u eigen te maken en toe te passen is dan ook een belangrijke eigenschap van de Data Scientist.
   Een derde eigenschap is uw sociaal interactieve vermogen.

   Data Science & Business Analytics – wat leert u?

   In deze actuele en inspirerende 10-daagse Data Science & Business Analytics opleiding:

   Bouwt u een helder beeld van het belang, de relevantie en de inhoud van de functie van Data Scientist zoals deze in ondernemingen steeds meer vorm krijgt.
   Verwerft u een actueel inzicht in de toegenomen rol van data in de samenleving in het algemeen en in de bedrijfsvoering in het bijzonder.
   Leert u, met behulp van moderne technologieën, data te verzamelen, beschikbaar te maken, te ontsluiten en te analyseren.
   Leert u op basis van business kennis, bedrijfsrelevante analyses te maken uit de beschikbare data.
   Leert u geproduceerde kennis actief in te zetten door deze op de juiste wijze (naar vorm, tijd en communicatiewijze) onder de aandacht te brengen van decision makers.

   Data Science & Business Analytics – voor wie?

   De 10-daagse opleiding Data Science & Business Analytics richt zich op iedereen die werkzaam is op het raakvlak tussen business en data science en in het bijzonder op professionals die een loopbaan ambiëren in het werken met data en/of business analyses of hierin al werkzaam zijn. Wij denken hierbij o.a. aan Data Scientists, Big Data projectmanagers, Business Intelligence (BI) managers en consultants, IT managers, business development managers, data analisten, business analisten, datawarehouse analisten, informatie architecten, marketing (technology) managers, marketing (intelligence) managers en innovatie managers.

   Opzet van de training
   De 10-daagse training Data Science & Business Analytics is gebaseerd op een unieke visie op het vakgebied en leert u van daaruit te reflecteren op de positie van de data scientist in een organistatie. Tijdens de training leert u welke praktische competenties van belang zijn voor de uitoefening van uw functie. Met behulp van een probleemgerichte praktijkcase, die als een rode draad door de training loopt, krijgt u zicht op uw rol als data scientist. Tijdens de praktijkcase werkt u in een team aan opdrachten. Elk team is samengesteld uit cursisten met complementaire eigenschappen op het gebied van data science, zodat u niet alleen leert van uw docenten, de theorie en de praktijkcase, maar zeker ook van elkaar. Daarnaast werkt u aan een individuele opdracht gebaseerd op uw eigen praktijk.

   Voorkennis
   Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze Data Science & Business Analytics training verwachten wij van u minimaal een HBO/Bachelor opleiding in de richting van bedrijfskunde, bedrijfseconomie of informatiekunde/IT.

   Organisatie


   Locatie

   • Adres: Centraal in het land
    Postcode: Centraa
    Plaats: Harlingen
    Telefoon: 040 246 02 20
    Email: info@imf-online.com

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Festivals

Zuiderzeelicht

..

De lezing door Kader Abdolah over de Perzische dichter Rumi

De lezing door Kader Abdolah over de Perzische dichter Rumi, georganiseerd in samenwerking met de S..

Disco

New Year Party – 80’s, 90’s, 00’s till now - Groningen

NEW YEAR PARTY PUDDINGFABRIEK GRONINGEN • Datum:31 december 2023 • Tijd: 22:00-03:00 • Conc..

30+ Dancing Party Almere

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..

30+ Dancing Party Hilversum

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en le..

30+ Dancing Party Maarssen

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en le..