AANMELDEN INLOGGEN
   • Locatie
   • Stinzeterrein
   • Master fan Loanstrjitte
   • 9123JN Metslawier
   • Friesland, Nederland
   • Van
   • 08 september 2016
   • Tot
   • 17 september 2016
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • 1 tot 99 jaar
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 15,00
    • 15,00
    • € 15,00
   • (Openings)tijden
   • 20:45 - 23:00 uur

   Extra informatie

   Foarby it Boarkumer fjoer

   Iepenloftspul skreaun troch Baukje van Hijum nei it it boek fan Durk van der Ploeg.
   It tredde iepenloftspul fan Mitselwier giet oer de skiednis fan de doarpen Peazens en Moddergat. It is de striid fan de fiskers en boeren om it bestean. Boeredochter Swaan is troud mei de fisker Rimmer Vaderloos. Botte, soan fan Swaan sjocht Rimmer as syn heit. Hy moat in keuze meitsje om krekt as Rimmer fisker te wurden of nei de pleats fan pake om fierder te gean as boer. Syn earste seereis falt net ta, hy kin der wol fan spuie. Mar hy set troch, seker as Rimmer in boat bouwe lit. Dy boat is grutter en kin better konkurrearje mei de Dútske fiskersboaten. Mar in swiere stoarm yn 1883 is ek de nije boat net tsjin bestand. In protte fiskers ferlieze harren libben. De minsken yn Peazens en Moddergat bliuwe fol twifel achter. Wat moatte de jonge manlju no dwaan? Botte hat mar ien doel, hy wol fiskerman bliuwe en docht dêr alles foar. Mar syn freondinne hat oare plannen, wa lûkt der oan it langste ein. Hoe komt it mei de fiskerij en wat bliuwt der oer fan de buorkerij? Hoe hâlde de minsken de holle boppe wetter? Binne der noch idealen dy’t útkomme?

   Op 8, 9, 10, 15, 16 en 17 septimber te sjen op it maneezjeterrein yn Mitselwier.

   Organisatie


   Locatie


   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Disco

JUST 90's Party • Vlaardingen

..

30+ Dancing Party Emmen

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..

30+ Dancing Party Almere

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..

30+ Dancing Party Delft

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..

Festivals

Open Atelier en Beeldentuin

Deelname Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie aan Open Atelierroute Apeldoorn en aan de Open Atelierda..

Corso Vollenhove

Op zaterdag is het tijd voor de kleurrijkste dag van het jaar, de dag start om 10.00 uur met het Kin..