I.v.m. Coronavirus kan het zijn dat geplaatste evenementen geen doorgang vinden.
Aanmelden Zakelijk inloggen
   • Locatie
   • Centraal in Nederland
   • Centraal in het land
   • Centraa Utrecht
   • Utrecht, Nederland
   • Van
   • 09 juni 2020
   • Tot
   • 31 december 2020
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 5100,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • 09:00 - 10:00 uur

   Extra informatie

   Crisismanagement – acute of dreigende noodsituaties te lijf!

   Organisaties zijn zich vaak wel bewust van bepaalde risico's die zij lopen, maar in de praktijk blijkt dat zij hier doorgaans de ogen voor sluiten en nauwelijks aan enige crisisaanpak of -beheersing doen. Deze houding komt voort uit de werkdruk van het alledaagse management en uit de hoop dat het hen niet zal overkomen. Vroeg of laat overkomt het hen toch! En dan? De schade is vaak groter dan men van tevoren dacht!

   Een crisismanager is een speciale manager - fulltime of als nevenfunctie - die verantwoordelijk is voor acute of dreigende noodsituaties die de bedrijfsvoering op een ernstige manier kunnen beïnvloeden, zoals stroomstoringen, problemen met IT, brand, wanprestaties van leveranciers, product recalls, capaciteitsproblemen in transport of natuurgeweld. In deze training doet u de cruciale achtergrondkennis, vaardigheden en competenties op die u als crisismanager in de praktijk nodig heeft.

   Crisismanagement – doelstelling van de training

   De 6-daagse Crisismanagement training is erop gericht uw rol in crisismanagement te professionaliseren. De training is zeer praktisch en de inhoud kan direct toegepast worden in uw praktijk. U krijgt zicht op de aandachtspunten en valkuilen in crisismanagement, door te doen en door ervaringen uit te wisselen. De training is gebaseerd op 6 hoofddoelstellingen, t.w.:
   1. Inzicht in en vaardigheid met crisis beheersingsprocessen
   2. Besluiten nemen onder druk
   3. Probleemoplossend vermogen vergroten
   4. Leiding geven aan een crisisteam
   5. Versterking van uw zelfvertrouwen als leider/lid van een crisisteam
   6. Reflecteren

   Crisismanagement – wat leert u?

   Tijdens deze zeer praktijkgerichte Crisismanagement training leert u optimaal om te gaan met feiten, fictie en besluiten in de responsfase van een crisis. Door middel van een interactieve lesvorm, oefeningen en vaardigheidstrainingen leert u alles over de inhoudelijke, procesmatige, persoonlijke en groepsdynamische aspecten in crisis situaties. Het verbeteren van de persoonlijke en teameffectiviteit staat gedurende de hele training centraal. Samengevat:

   U vergroot uw kennis over uw rol en andere rollen binnen een crisis organisatie
   U leert hoe u optimaal leiding kunt geven aan een crisis team
   U krijgt inzicht in crisis beheersingsprocessen en psychosociale factoren die daarbij een rol spelen
   U leert alles over besluitvorming onder druk
   U leert om te gaan met dreiging, urgentie en onzekerheid
   U doet ervaring op met leidinggeven en leiding krijgen in een crisis team
   U krijgt inzicht in uw eigen gedrag en dat van anderen
   U ontwikkelt vaardigheden die voor de crisismanager van belang zijn
   U doet ervaring op in verschillende sleutelrollen in een crisis team
   U vergroot uw zelfreflecterend vermogen en uw persoonlijke effectiviteit
   U versterkt uw zelfvertrouwen als leider van een crisis team
   U leert de crisis besluitvormingsmethodiek PBOB (Procesafspraken, Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming) toe te passen
   U leert scenario en actoren analyses op te stellen
   U leert de rol van voorzitter, procesbewaker, informatiecoördinator en bordschrijver te vervullen
   U leert een communicatiestrategie op te stellen
   U leert brainstorm technieken toe te passen
   U leert 'Insights Discovery' toe te passen als instrument voor persoonlijke effectiviteit

   Afhankelijk van uw reeds opgedane kennis en ervaring werkt u in wisselende intensiteit aan het versterken van de competenties die noodzakelijk zijn voor het goed vervullen van uw rol. Het gaat hierbij om de competenties analytisch, besluitvaardig, communicatief, coördinerend, daadkrachtig, politiek bestuurlijk inzicht, onafhankelijk, overtuigend, reflectief en stressbestendig.

   Crisismanagement – opzet van de training

   Zodra u zich heeft aangemeld voor de Crisismanagement training ontvangt u een uitnodiging voor een intake gesprek waarin uw leerwensen, leerstijl en leerdoelen worden geïnventariseerd. Vervolgens ontvangt u uw persoonlijke Insights Discovery Profiel en de nodige literatuur en artikelen om u voor te bereiden op de training. Vier maanden na afloop van de training nemen de trainers contact met u op voor een persoonlijke evaluatie.

   Crisismanagement – voor wie?

   De 6-daagse Crisismanagement training is bedoeld voor leidinggevenden, functionarissen met een crisis rol en crisismanagers met enige ervaring binnen de eigen crisis organisatie. Daarnaast is de training geschikt voor adviseurs en consultants op het gebied van crisismanagement. Door het multidisciplinaire karakter van deze training zijn functionarissen uit verschillende sectoren aanwezig - zowel uit de publieke als de particuliere sector - en leert u dus ook veel van elkaar.

   Organisatie


   Locatie

   • Adres: Centraal in het land
    Postcode: Centraa
    Plaats: Utrecht
    Telefoon: 040 246 02 26
    Email: info@imf-online.com

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Beurzen

Fotografica Beurs

Speciaal voor de verzamelaars en beoefenaars van analoge fotografie en film: meer dan 12 kramen vol ..

De Platen & CD Beurs

Pop, dance classics, jazz, wereldmuziek, klassieke muziek, rock, blues, R&B, techno. Zeldzame platen..

Muziek Pop

Michelle David & The Gospel Sessions - show 1

Michelle David & The Gospel Sessions kijkt terug op een veelbewogen jaar. Het album ‘The Gospel Se..

Silent Everything - Het grote silent disco spektakel

We gaan weer silent! De lekkerste hitjes op 3 kanalen over jouw koptelefoon, all night long. Met nat..

Spinvis - show 2

SPINVIS KOMT MET NIEUW ALBUM NAAR VICTORIE Erik de Jong alias Spinvis is in twintig jaar uitgegro..

Spinvis - show 1

SPINVIS KOMT MET NIEUW ALBUM NAAR VICTORIE Erik de Jong alias Spinvis is in twintig jaar uitgegro..