I.v.m. Coronavirus kan het zijn dat geplaatste evenementen geen doorgang vinden.
Aanmelden Zakelijk inloggen
   • Locatie
   • Centraal in het land
   • Centraal in het land
   • Centraa Utrecht
   • Utrecht, Nederland
   • Van
   • 09 september 2021
   • Tot
   • 30 september 2021
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 3780,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • N.B.

   Extra informatie

   Bedrijven kampen vaker dan ooit met fraude!
   Bedrijven hebben steeds vaker last van fraude. In Nederland wordt bijna driekwart van de fraudegevallen gepleegd door de eigen werknemers en het management. Door de coronacrisis zal de verleiding om resultaten via fraude te beïnvloeden alleen nog maar toenemen. Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde schade door fraude neerkomt op 5% van de omzet. Fraude is dus een in ernst en omvang sterk toenemend fenomeen en vormt inmiddels voor elk bedrijf een concreet probleem. Zowel in publieke als private organisaties is daarom een toenemende aandacht voor fraude en anti-fraude beleid.

   Wanneer fraude voorkomt gaat het vaak om grote(re) bedragen en kan uw organisatie niet alleen met verlies maar ook met reputatieschade te maken krijgen. Fraude heeft dus een grote impact op de organisatie. Om fraude risico's in te perken beschikt inmiddels een groeiend aantal organisaties over een eigen anti-fraude strategie waarin doorlopend gezocht wordt naar een meer doeltreffende aanpak van zowel fraude detectie, fraude beheersing als fraude preventie. Andere organisaties zoeken op dit moment nog naar de juiste structuur om een anti-fraude beleid op te zetten.

   In deze topopleiding draait het zowel om kennis als vaardigheden. Het lesprogramma is een gebalanceerde combinatie van theorie en een concrete vertaling naar de alledaagse fraudepraktijk.

   Hoe fraudegevoelig is uw organisatie?
   Hoe komt het dat sommige organisaties vatbaarder lijken voor fraude dan andere en in hoeverre heeft u het risico op fraude zelf in de hand? Fraudegevoeligheid van organisaties hangt samen met meerdere factoren zoals het businessmodel en de processen binnen de organisatie. Het frauderisico is evenwel bij elke organisatie aanwezig en dient daarom, net als alle andere risico's, beheerst te worden.

   In deze training leert u enerzijds om preventief frauderisico's in kaart te brengen en procedures te ontwikkelen om fraude te beheersen en anderzijds om fraudesignalen te herkennen, onderzoeken en beheersen. Hierdoor kunt u fraude incidenten zoveel mogelijk voorkomen en de schade beperken en/of verhalen op betrokkenen.

   Identificeren, analyseren en minimaliseren van fraude (risico's) in uw organisatie
   Fraude is geen juridisch begrip, maar een verzamelnaam voor allerlei strafbare feiten. De aanpak van fraude is complex, kent vele facetten en vraagt de inzet van en afstemming met vele partijen, zowel binnen als vaak ook buiten de organisatie. Ruim de helft van alle (grotere) bedrijven heeft de afgelopen tijd te maken gehad met fraude. In bijna de helft van de gevallen was dit te wijten aan een gebrek aan controle. De financiële afdeling speelt daarom een cruciale rol in de opsporing van fraude. Accountants ontdekken slechts 5% van alle fraudegevallen; de rest is aan u!

   Investeren in preventie loont. Ondernemingen met een adequaat pakket aan maatregelen voor preventie en controle brengen vaker fraude aan het licht. Met deze training verhoogt u in ieder geval uw expertise niveau. De training is gericht op alle onderdelen van het fraudeproces, te weten signaleren, beoordelen, onderzoeken, rapporteren en dossieropbouw, confronteren, aangifte en afronding.

   De persoon van de fraudeur en de psychologie van de fraudeur
   Hoe kunt u uw organisatie wapenen tegen fraude? Wat kunt u doen om frauduleus gedrag te ontmoedigen? Naast kennis van processen, procedures en regels om fraude te voorkomen of in de kiem te smoren, is kennis van fraude en de persoon van de fraudeur eveneens cruciaal in de preventie van fraude. Daderprofilering is dan ook een belangrijk onderdeel van deze training. Door welke factoren kan fraude eigenlijk ontstaan? Hoe komt een (tot dan toe integer) persoon ertoe zich te laten verleiden tot frauduleus handelen? Wat maakt dat iemand gevoeliger is voor 'gelegenheid' (gelegenheid maakt de dief)? Hoe sterk moet iemand zijn/haar gedrag kunnen rationaliseren om te kunnen frauderen? Welke persoonlijkheidsstijlen maken kwetsbaar voor fraude?

   De training voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van fraude. U leert o.m. welke (juridische) maatregelen er zijn bij de aanpak van een vermoedelijk of geconstateerd geval van fraude. Na deze training bent u in staat in uw organisatie de verantwoordelijkheid te dragen voor het voorkomen, ontdekken en redigeren van fraude en zult u een volwaardig gesprekspartner zijn van o.a. uw (forensisch) accountant en eventuele justitiële partijen.

   Organisatie


   Locatie

   • Adres: Centraal in het land
    Postcode: Centraa
    Plaats: Utrecht
    Telefoon: 040 246 02 20
    Email: info@imf-online.com

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Attractieparken

Halloween Spookwandeling

Op zaterdag 30 oktober is het bos van Outdoorpark SEC Almere gevuld met griezelige wezens, zombies, ..

Workshop Boogschieten Open Inschrijving

Kennismaken met Boogschieten Boogschieten is een mooie sport die eenvoudig te leren is. Wil je ke..

Workshop Boogschieten Open Inschrijving

Kennismaken met Boogschieten Boogschieten is een mooie sport die eenvoudig te leren is. Wil je ke..