AANMELDEN INLOGGEN
   • Locatie
   • Amsterdam
   • Amsterdam
   • Noord-Holland, Nederland
   • Van
   • 31 december 2023
   • Tot
   • 31 december 2024
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 4780,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • N.B.

   Extra informatie

   In Nederland heeft al 24% van de corporates een Chief Sustainability Officer (CSO) aangesteld!

   Chief Sustainability OfficerSteeds vaker wordt in (inter)nationale bedrijven een Chief Sustainability Officer (CSO) benoemd om het thema duurzaamheid strategisch in te vullen en te verankeren/implementeren in de organisatie. In Nederland heeft zelfs al 24% van alle corporates een CSO aangesteld. Als Chief Sustainability Officer bent u verantwoordelijk voor het integreren van sustainability in de strategie en bedrijfsvoering van uw organisatie. Hiervoor heeft u een brede en tegelijkertijd diepgaande én actuele kennis nodig om duurzaamheid te verweven in de strategie van uw onderneming en om een concrete doorvertaling naar de praktijk te maken.

   Een duurzame organisatie is niet alleen een keuze maar ook een must

   Een overweldigende hoeveelheid - vaak strenge - (inter)nationale wet- en regelgeving en een enorme maatschappelijke druk maken het integreren van sustainability in uw algehele strategie en bedrijfsvoering zowel gewenst als onontkoombaar. Investeerders zullen bv. steeds vaker zaken willen doen met duurzame bedrijven. Hoe zorgt u ervoor dat naast profit ook people en planet ingebed worden in uw onderneming?

   Klimaatverandering wordt wereldwijd gezien als een van de grootste bedrijfsrisico's. De energietransitie is eveneens een belangrijke ontwikkeling waar u als organisatie niet omheen kunt. De CO2 uitstoot van Nederland moet in 2050 met 95% zijn gereduceerd. Hoe krijgt u grip op deze risico's en waar liggen voor uw bedrijf kansen?

   De lancering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door de Europese Commissie is van groot belang en leidt tot regelgeving die sustainability reporting op één lijn brengt met de financiële rapportage. Financiële en niet-financiële rapportages krijgen daardoor evenveel waarde. Vanaf 2024 moeten grote bedrijven o.a. hun klimaatimpact gaan meten en melden en vanaf 2026 stelt de EU dit ook verplicht voor grote MKB bedrijven. Wanneer u in gebreke blijft, riskeert u dat uw jaarverslag niet goedgekeurd wordt. ESG reporting is evenwel nog volop in ontwikkeling. Een (toekomst) visie bij het opstellen en/of controleren van ESG rapportages (Environment, Social, Governance) is dus van groot belang!

   Onder sustainable finance wordt o.m. het duurzaam investeren in of het duurzaam financieren van bedrijven verstaan. Het uitgeven van 'green bonds' kan financieel (en qua reputatie) goed uitpakken voor uw organisatie. Wat betekent e.e.a. voor het aantrekken van kapitaal?

   Voor een adequate inbedding van duurzaamheidsrisico's in het risicomanagement van uw organisatie dient u te beschikken over een systeem voor data collectie. Consistente en betrouwbare gegevens zijn immers cruciaal, ook voor rapportagedoeleinden. Kortom, hoe ontwikkelt u een datagedreven ESG besturing van uw onderneming?

   Duurzaamheid gaat niet alleen maar over milieu. De S (Social) van ESG, zoals sociale ongelijkheid, diversiteit, veilige arbeidsomstandigheden, enz., is eveneens een belangrijk thema binnen sustainability. Hoe gaat u om met de maatschappelijke verantwoordelijkheid/impact van uw onderneming?

   De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Om de transformatie naar een circulaire economie te realiseren is er nog veel te doen. Met welke standaarden moet u rekening houden op weg naar een circulaire economie en hoe vertaalt u deze naar uw stakeholders? Technologische vernieuwing, maar ook wetgeving, zorgen voor veranderingen in kostprijzen en dus marktdynamiek. Wat zijn de gevolgen voor uw huidige business modellen?

   De ontwikkelingen op het gebied van sustainability gaan razendsnel. De veranderende en toekomstige standaarden en richtlijnen zullen steeds leiden tot heroverweging van uw strategie. Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan relevante (inter)nationale normen, standaarden, richtlijnen, opkomende wetgeving en actuele ontwikkelingen. Na deze opleiding heeft u actuele kennis over hoe u uitdagingen op het gebied van sustainability kunt omzetten in kansen voor uw organisatie en hoe u de risico's op dit gebied kunt beheersen.

   Wat leert u als (toekomstige) Chief Sustainability Officer (CSO)?

   Als (toekomstige) Chief Sustainability Officer (CSO) wordt u geconfronteerd met tal van dilemma's, maar ook met kansen. Voor het transformeren naar een sustainable organisatie bieden bv. de Sustainable Development Goals (SDG) duidelijke kaders. Daarnaast dient u verplicht ook niet-financiële informatie op te nemen in uw verslaglegging. Tijdens de opleiding wordt dan ook ruim aandacht besteed aan sustainability reporting, compliance en audit met een uitgebreide toelichting op o.m. de EU Taxonomie, SDFR, CSRD, TCFD en het Klimaatakkoord, de gevolgen voor het inrichten van de keten en het inrichten van de formele structuren.

   Voor het aantrekken van kapitaal krijgt u te maken met investeerders die willen investeren in duurzame organisaties (sustainable finance). Technologische vernieuwing (recycling, waterstof, etc.), maar ook wetgeving zullen zorgen voor grote veranderingen in kostprijzen en marktdynamiek. Climate Change en Environmental Risk (CCE-risico) zijn een niet te vermijden risico voor uw organisatie. Wat zijn de effecten van circulair denken op de keten, het productieproces, marketing en uw klanten? Na deze opleiding kunt u duidelijk onderbouwde keuzes maken om sustainability concreet in te zetten als bouwsteen voor uw strategie en concreet door te vertalen naar de praktijk.

   Voor wie is deze Chief Sustainability Officer (CSO) opleiding van belang?

   De opleiding Chief Sustainability Officer (CSO) is van strategisch en praktisch belang voor alle professionals die betrokken zijn bij het opstellen en implementeren van en rapporteren over het sustainability beleid van de organisatie. We denken dan aan (aankomend) CSO's, CEO's, CRO's, CIO's, CFO's, controllers en andere finance professionals en hun in- en externe adviseurs, zoals in- en externe accountants, auditors, risicomanagers, compliance officers, beleidsanalisten, (bedrijfs)juristen en advocaten, investor relations managers, HR managers, business/product development managers, kwaliteitsmanagers, marketing managers, communicatiemanagers, PR managers, milieumanagers en supply chain managers.

   Daarnaast is de opleiding van belang voor investeerders en vermogensbeheerders, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, private equity bedrijven, pensioenfondsen en toezichthouders.

   Organisatie


   Locatie

   • Plaats: Amsterdam

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Disco

538 DJ's On Tour & Heeren van Aemstel Band

???????????? ??? ??? ?????! Bereid je voor op het ultieme feestweekend tijdens de Sport & Feestweek..

Discojump

Ontdek de Ultieme Disco Jump Experience bij Urban GRND! Tijdens Disco Jump transformeren wij onze tr..

Swingnight 80's, 90's, 00's til now!!! bij Boode Bathmen

Dansen, swingen en uit je dak gaan op de beste hits uit de 80's, 90's, 00's tot nu in de Grote Zaal...

30+ Dancing Party Emmen

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..

Festivals

Jaarmarkt Talentenwerving Koggenslag

Kunstenmaker in beeld, zang, dans en cabaret, Peter Beentjes, heeft een uitgebreide carrière achter..

Jaarmarkt Talentenwerving Koggenslag

Kunstenmaker in beeld, zang, dans en cabaret, Peter Beentjes, heeft een uitgebreide carrière achter..

Jaarmarkt Talentenwerving Koggenslag

Kunstenmaker in beeld, zang, dans en cabaret, Peter Beentjes, heeft een uitgebreide carrière achter..

Lammetjesdag Orvelte

Zondag 16 juni is het Lammetjesdag in Orvelte. Dit vieren wij met pannenkoeken, lekkere drankjes en ..