AANMELDEN INLOGGEN
   • Locatie
   • Amsterdam
   • Amsterdam
   • Noord-Holland, Nederland
   • Van
   • 31 december 2024
   • Tot
   • 31 december 2024
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 3980,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • N.B.

   Extra informatie

   Forse toename van cybercriminaliteit in de publieke sector
   Het is helaas aan de orde van de dag. Grote (omvangrijke) hacks op publieke organisaties waarbij massaal gegevens worden buitgemaakt. 91% van de Nederlandse gemeenten is de afgelopen jaren geconfronteerd geweest met ten minste één cybercrime misdrijf. Bijna de helft van de door een cybercrime getroffen organisaties heeft wel eens losgeld betaald om het lekken van gevoelige informatie te voorkomen of om snel weer toegang te krijgen tot hun data. Desondanks kreeg bijna 2/3 van hen geen toegang tot de gegijzelde data. 3/4 van de gedupeerde organisaties moest de data daarna opnieuw opbouwen.

   Het grote gebrek aan ervaren en goed opgeleide cybersecurity professionals in de publieke sector gaat zich nu absoluut wreken. Waardevolle informatie met minimale bescherming is nu eenmaal een makkelijk doelwit voor kwaadwillenden. De verwachting is dan ook dat publieke organisaties steeds meer het doelwit worden van steeds slimmere en agressiever opererende cybercriminelen. De vraag naar goed opgeleide cybersecurity professionals/CISO's in de publieke sector stijgt dan ook aanzienlijk.

   Nieuwe cybersecurity wetgeving op basis van NIS2
   De omvang en impact van de Europese NIS2-richtlijn (die eind 2024 moet zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving) zijn potentieel enorm voor een groot deel van de publieke sector. Als CISO krijgt u o.a. te maken met forse eisen op het gebied van uw zorgplicht, toezicht en meldplicht m.b.t. security incidenten. NIS2 stelt daarnaast dat de implementatie van NIS2 een verantwoordelijkheid is van het bestuur en de directie van een (publieke) organisatie met persoonlijke aansprakelijkheid en boetes! Hoe u NIS2 en andere relevante wet- en regelgeving moet interpreteren en implementeren in uw cybersecurity beleid is dan ook een belangrijk onderdeel van deze actuele CISO training.

   CISO in de publieke sector – vaak verplicht of voorgeschreven
   Cybersecurity in publieke organisaties is een uitermate complex en snel veranderend vakgebied waarin techniek en (specifieke) wet- en regelgeving een steeds grotere rol spelen. Niet voor niets is de aanstelling van een Chief Information Security Officer (CISO) voor gemeenten verplicht en voor veel andere publieke organisaties voorgeschreven. Als Chief Information Security Officer (CISO) bent u cybersecurity deskundige bij uitstek en verantwoordelijk voor het identificeren, voorkomen en verminderen van (technische) IT beveiligingsrisico's op managementniveau. In deze actuele en diepgaande training leert u om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging te functioneren als CISO.

   Wat leert u in deze training?
   In deze 4-daagse toptraining wordt specifiek ingegaan op de functie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Chief Information Security Officer (CISO) in een publieke organisatie. De training is gericht op het succesvol invoeren en borgen van een informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op techniek en organisatie en houding en gedrag. Als uitgangspunt voor uw informatiebeveiligingsbeleid wordt uitgegaan van de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), de aankomende nieuwe cybersecurity wetgeving, gebaseerd op NIS2 en de algemeen geldende en relevante wet- en regelgeving, standaarden en verordeningen zoals de AVG, ISO 27001, IEC 62443 en CSIR.

   Resultaat van deze training
   Deze training reikt u actuele kennis en inzicht aan waarmee u cybersecurity binnen uw eigen organisatie naar een hoger plan tilt. U krijgt concrete informatie over wat er (juridisch, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom de cybersecurity van uw organisatie. De trainers stellen met u een effectieve cybersecurity aanpak op die mensen, processen en techniek integreert. U leert het voor uw organisatie juiste en optimale cybersecurity niveau te bepalen, realiseren en borgen.

   Na afloop van deze 4-daagse training weet u wat de:

   functie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de CISO in een publieke organisatie inhouden en heeft u:
   alle noodzakelijke kennis in huis om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging te kunnen functioneren in een publieke organisatie
   de benodigde kennis opgedaan om gefundeerde beslissingen over de informatiebeveiliging van uw organisatie te kunnen nemen
   alle benodigde high-level technische kennis om met informatiebeveiligingsspecialisten te kunnen communiceren
   de kennis om een strategische en financiële planning voor informatiebeveiliging te kunnen maken en bent u:
   op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving, standaarden en verordeningen
   Al met al een complete training om op strategisch en tactisch niveau informatiebeveiliging op een procesmatige wijze in te bedden in uw eigen publieke organisatie.

   Voor wie is deze CISO training een must?
   Bent u (mede)verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van uw organisatie en wilt u adequate cybersecurity realiseren op strategisch en tactisch niveau? Dan is dit de training voor u. Qua functionarissen denken wij o.a. aan (aankomend) Chief Information Security Officers (CISO's) in publieke organisaties, CIO's, (informatie) beveiligingsfunctionarissen, coördinatoren I&A, informatiemanagers, IT managers, (IT) auditors, Functionarissen voor de Gegevensbescherming/Data Protection Officers (FG's/DPO's) en Privacy Officers (PO's), systeem- en netwerkbeheerders, risicomanagers en vele andere professionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor de cybersecurity van een publieke organisatie.

   Voorkennis
   Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze CISO training gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de basisbeginselen van cybersecurity en hier enige jaren ervaring mee heeft.

   Niveau van de training
   De 4-daagse training CISO in de publieke sector wordt gegeven op HBO/Bachelor+ werk- en denkniveau.

   Organisatie


   Locatie

   • Plaats: Amsterdam

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Festivals

Open Atelier en Beeldentuin

Deelname Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie aan Open Atelierroute Apeldoorn en aan de Open Atelierda..

Corso Vollenhove

Op zaterdag is het tijd voor de kleurrijkste dag van het jaar, de dag start om 10.00 uur met het Kin..

Disco

JUST 90's Party • Vlaardingen

..

30+ Dancing Party Emmen

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..

30+ Dancing Party Almere

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..

30+ Dancing Party Delft

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..