AANMELDEN INLOGGEN
   • Locatie
   • Amsterdam
   • Amsterdam
   • Noord-Holland, Nederland
   • Van
   • 31 december 2023
   • Tot
   • 31 december 2024
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 2580,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • N.B.

   Extra informatie

   Implementatie van de BIO – randvoorwaarden, praktische handvatten en succesfactoren

   BIO - toepassing in de praktijkDe BIO – Baseline Informatiebeveiliging Overheid is sinds 1 januari 2019 verplicht voor het rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en overheidsgelieerde organisaties. Met de BIO is een gezamenlijk normenkader ontstaan voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende ISO standaarden ISO 27001/2. Als overheidsorganisatie bent u zelf verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van de BIO in uw organisatie.

   Als informatiebeveiligingsprofessional weet u wat de BIO inhoudt, maar de toepassing in de praktijk roept veel vragen en problemen op. In deze 3-daagse BIO praktijktraining leert u daarom - mede aan de hand van tal van praktijkopdrachten - hoe u de BIO stap voor stap invoert en toepast in uw organisatie en hoe u de vele problemen die daarbij komen kijken, omzeilt danwel oplost. Een gestructureerde, projectmatige aanpak, vergroot de kans op een geslaagde implementatie van de BIO aanzienlijk!


   Voor wie is deze BIO training van belang?

   Bent u (mede) betrokken bij de implementatie van de BIO en de dagelijkse uitvoering daarvan, dan is dit de (vervolg)training voor u. Qua functionarissen denken wij o.a. aan CISO's bij de (semi) overheid, informatiebeveiligingsmanagers, IT auditors, coördinatoren I&A, informatiemanagers, privacy & security officers, Information Security Officers (ISO), ENSIA coördinatoren, Privacy Officers (PO), Functionarissen Gegevensbescherming (FG), Data Protection Officers (DPO), systeemeigenaren, proceseigenaren en tal van andere functionarissen die zich (gaan) bezighouden met de implementatie van de BIO in de praktijk.

   Kennis van de BIO wordt steeds vaker als eis gesteld bij aanbestedingen. Ook aan bedrijven die met of voor de overheid werken of aan leveranciers en adviseurs van de overheid wordt steeds vaker de eis gesteld om te voldoen aan de BIO!


   Voorkennis

   Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze 3-daagse BIO praktijktraining gaan wij ervan uit dat u voldoende kennis heeft van de BIO en ISO standaarden ISO 27001/2 Informatiebeveiliging.


   Wat leert u in deze BIO praktijktraining?

   In deze BIO praktijktraining krijgt u verschillende technieken aangereikt om de BIO handzamer te maken. Alle normen, standaarden en frameworks komen aan de orde en vooral de samenhang daartussen en hoe u deze in de praktijk toepast. Het beleid, de uitvoering en de controle in praktische zin worden behandeld. Het informatiebeveiligingsplan wordt besproken evenals het Information Security Management System (ISMS) en/of een GRC tool. De samenwerking tussen risicomanagement en compliance in de BIO wordt besproken en hoe u moet omgaan met een incident of crisis. Samen met u wordt nagegaan welke kwalitatieve data u nodig heeft voor uw rapportage. Ook wordt besproken wat onder informatiebeveiliging en wat onder privacy valt.

   Kortom, u leert alles over het zelfstandig toepassen in de praktijk van uw eerder opgedane BIO kennis, de organisatorische aspecten van informatiebeveiliging en het gebruiken van instrumenten, templates en tools. Elke lesdag wordt afgesloten met een praktijkopdracht en er is veel ruimte voor discussie.

   Organisatie


   Locatie

   • Plaats: Amsterdam

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Disco

Discojump

Ontdek de Ultieme Disco Jump Experience bij Urban GRND! Tijdens Disco Jump transformeren wij onze tr..

Single Meet Single Party Deventer - 80’s, 90’s, 00’s till now

Wat kun je verwachten Sfeerimpressie: https://singlemeetsingle.nl/single-meet-single-platform/fot..

Swingnight 80's, 90's, 00's til now!!! bij Boode Bathmen

Dansen, swingen en uit je dak gaan op de beste hits uit de 80's, 90's, 00's tot nu in de Grote Zaal...

30+ Dancing Party Emmen

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..

Festivals

Lammetjesdag Orvelte

Zondag 16 juni is het Lammetjesdag in Orvelte. Dit vieren wij met pannenkoeken, lekkere drankjes en ..

Open Atelier en Beeldentuin

Deelname Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie aan Open Atelierroute Apeldoorn en aan de Open Atelierda..

Open Atelier en Beeldentuin

Deelname Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie aan Open Atelierroute Apeldoorn en aan de Open Atelierda..

Corso Vollenhove

Op zaterdag is het tijd voor de kleurrijkste dag van het jaar, de dag start om 10.00 uur met het Kin..