AANMELDEN INLOGGEN
   • Locatie
   • Amsterdam
   • Amsterdam
   • Noord-Holland, Nederland
   • Van
   • 31 december 2023
   • Tot
   • 31 december 2024
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 4380,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • N.B.

   Extra informatie

   Persoonsgegevens beschermen en aantoonbaar voldoen aan de privacy regels

   Sinds de invoering van de GDPR/AVG heeft vrijwel elke organisatie haar systemen aangepast en maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe privacy regelgeving. De AVG heeft sinds de invoering in 2018 evenwel tal van wijzigingen ondergaan. Het risico op non-compliance (en als gevolg daarvan boetes, aansprakelijkheidsstellingen en imagoschade) is daardoor sterk vergroot en de rol van IT bij een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens wordt steeds relevanter. Door het inzetten van de juiste technologie kunt u non-compliance voorkomen en bent u veel beter in staat om persoonsgegevens te beschermen.

   De vraag naar CDPSE experts wordt elke dag groter!

   De begrippen Privacy by Design en Privacy by Default zijn wettelijke verplichtingen en een belangrijk onderdeel van het accountability en compliancy beginsel waarop de GDPR/AVG gestoeld is. Het idee is om al in een vroeg stadium zowel IT technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens af te dwingen. U bent namelijk bij wet verplicht om persoonsgegevens met passende technische en organisatorische maatregelen te beschermen. Bij processen met hoge privacy risico's is het uitvoeren van een DPIA (Data Protection Impact Assessment) eveneens een wettelijke verplichting. Met een DPIA krijgt u inzicht in en grip op de privacy risico's van betrokkenen en de organisatie van processen.

   Deze nieuwe training en certificering van ISACA voorziet in alle handvatten om aan de wettelijke bepalingen ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens te voldoen. U leert hoe u data privacy kunt garanderen tijdens elke fase van de lifecycle van een informatiesysteem.

   Wat leert u tijdens deze Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) training en certificering?

   Tijdens deze 4-daagse training leert u technische maatregelen te ontwikkelen, implementeren en beoordelen t.b.v. de bescherming van persoonsgegevens. Meer specifiek leert u:

   - Data Privacy Impact Assessments (DPIA) vanuit een technisch oogpunt uit te voeren
   - Maatregelen m.b.t. dreigingen, aanvallen en kwetsbaarheden, gerelateerd aan privacy, inclusief encryptie, hashing, pseudonimisering en anonimisering te implementeren, en
   - Persoonsgegevens te inventariseren en classificeren

   Voor wie is de CDPSE training van belang?

   De Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) training en certificering is een aanrader voor alle IT en privacy professionals die de juiste kennis en vaardigheden willen ontwikkelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen/beveiligen. Qua professionals denken wij o.a. aan: CISO's, IT (security) managers, managers informatiebeveiliging, systeem en netwerk engineers, applicatiemanagers, informatiemanagers, functioneel beheerders, IT risicomanagers, IT auditors, software engineers, software ontwikkelaars, gegevens analisten, privacy engineers en privacy analisten, (Data) Privacy & Security Officers, privacy solutions architecten, Data Protection Officers (DPO), Privacy Officers (PO), Functionarissen Gegevensbescherming (FG), compliance officers, consultants en alle andere professionals die (mede) verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van persoonsgegevens.

   Lesmateriaal

   Tijdens de training wordt uitvoerig aandacht besteed aan de onderwerpen van het Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) examen. U ontvangt van ons het bij deze training behorende lesmateriaal plus de officiële CDPSE Review Manual en de CDPSE Review Questions, Answers & Explanations Manual van ISACA.

   Over het Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) examen
   Het CDPSE examen is uitdagend en omvangrijk. Deze 4-daagse training is de meest actuele en effectieve voorbereiding op deze geavanceerde en gespecialiseerde certificering. Het officiële CDPSE examen van ISACA test uw kennis van de volgende domeinen met bijbehorende wegingsfactoren voor het examen:

   Domein I - privacy governance (34%)
   Domein II - privacy architecture (36%)
   Domein III - data lifecycle (30%)

   Wanneer u wilt deelnemen aan het examen dient u 5 jaar werkervaring te hebben in 2 CDPSE examendomeinen. Wanneer u in het bezit bent van één van de volgende ISACA certificaten, t.w. CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CSX-P of FIP (IAPP), dan kunt u volstaan met 3 jaar werkervaring.

   Het Engelstalige CDPSE examen van ISACA bestaat uit 120 multiple choice vragen die u in 3,5 uur moet beantwoorden. U dient 450 punten (van de 800 in totaal) te behalen om te slagen voor het examen. Mocht u onverhoopt de eerste keer niet slagen, dan heeft u 3 herkansingen. Aan deze herkansingen zijn wel opnieuw examenkosten verbonden.

   CDPSE hercertificering/PE punten

   Uw certificaat is 3 jaar geldig. Om uw certificaat te behouden, moet u minimaal 120 PE-uren behaald hebben in deze 3 jaar. Houders van een ISACA certificering ontvangen 2 PE punten (CPE credits) voor elk examenuur van deze training.

   Over ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

   ISACA - IMF AcademyISACA is een internationale cyber security, auditing en IT security beroepsvereniging met als doel de uitvoering van cyber security, IT governance, IT auditing, informatiebeveiliging en risicomanagement van automatisering naar een hoger plan te brengen door het professionaliseren van haar leden. ISACA heeft wereldwijd ruim 150.000 leden en meer dan 200 chapters in tal van landen, waaronder Nederland.

   Bekende certificeringen van ISACA zijn CISM (Certified Information Security Manager), CISA (Certified Information Systems Auditor), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT), Cybersecurity Fundamentals en Cybersecurity Audit (CSA).

   Voertaal

   De 4-daagse CDPSE training wordt in het Nederlands gegeven en op verzoek in het Engels. Het lesmateriaal en het officiële ISACA examen zijn in het Engels.

   Organisatie


   Locatie

   • Plaats: Amsterdam

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Festivals

Lammetjesdag Orvelte

Zondag 16 juni is het Lammetjesdag in Orvelte. Dit vieren wij met pannenkoeken, lekkere drankjes en ..

Open Atelier en Beeldentuin

Deelname Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie aan Open Atelierroute Apeldoorn en aan de Open Atelierda..

Open Atelier en Beeldentuin

Deelname Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie aan Open Atelierroute Apeldoorn en aan de Open Atelierda..

Corso Vollenhove

Op zaterdag is het tijd voor de kleurrijkste dag van het jaar, de dag start om 10.00 uur met het Kin..

Disco

Discojump

Ontdek de Ultieme Disco Jump Experience bij Urban GRND! Tijdens Disco Jump transformeren wij onze tr..

Single Meet Single Party Deventer - 80’s, 90’s, 00’s till now

Wat kun je verwachten Sfeerimpressie: https://singlemeetsingle.nl/single-meet-single-platform/fot..

Swingnight 80's, 90's, 00's til now!!! bij Boode Bathmen

Dansen, swingen en uit je dak gaan op de beste hits uit de 80's, 90's, 00's tot nu in de Grote Zaal...

30+ Dancing Party Emmen

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..