AANMELDEN INLOGGEN
   • Locatie
   • Amsterdam
   • Amsterdam
   • Noord-Holland, Nederland
   • Van
   • 31 december 2023
   • Tot
   • 31 december 2024
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 1980,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • N.B.

   Extra informatie

   Bedrijven kampen vaker dan ooit met fraude!

   Bedrijven hebben steeds vaker last van fraude. In Nederland wordt bijna driekwart van de fraudegevallen gepleegd door de eigen werknemers en het management. Door de corona crisis zal de verleiding om resultaten via fraude te beïnvloeden alleen nog maar toenemen. Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde schade door fraude neerkomt op 5% van de omzet. Fraude is dus een in ernst en omvang sterk toenemend fenomeen en vormt inmiddels voor elk bedrijf een concreet probleem. Zowel in publieke als private organisaties is daarom een toenemende aandacht voor fraude en anti-fraude beleid.

   Wanneer fraude voorkomt, gaat het vaak om grote(re) bedragen en kan uw organisatie niet alleen met verlies maar ook met reputatieschade te maken krijgen. Fraude heeft dus een grote impact op de organisatie. Om fraude risico's in te perken beschikt inmiddels een groeiend aantal organisaties over een eigen anti-fraude strategie waarin doorlopend gezocht wordt naar een meer doeltreffende aanpak voor fraude detectie, fraude beheersing en fraude preventie. Andere organisaties zoeken op dit moment nog naar de juiste structuur om een anti-fraude beleid op te zetten.

   Anti-fraude aanpak integreren in de risicomanagement aanpak van uw organisatie

   De laatste jaren is de focus op risicomanagement enorm toegenomen. Veel risicomanagers onderschatten evenwel de rol die fraude speelt in hun risicomanagement aanpak. Risicomanagers zouden zich meer bezig moeten houden met het nemen en verbeteren van maatregelen om fraude te ontdekken, te ontmoedigen/bestrijden en te voorkomen. In de training Fraude Risicomanagement wordt nagegaan hoe u als organisatie een anti-fraude aanpak kunt integreren in uw risicomanagement programma. U leert o.m.:

   - Allerlei fraude risico's te identificeren, beoordelen en managen
   - Fraude risicomanagement initiatieven te ondersteunen door een anti-fraude cultuur en fraude bewustzijn in de hele organisatie te bewerkstelligen
   - Een interne controle systeem op te zetten om fraude risico's aan te pakken
   - Elk geval van fraude aan te pakken

   Over de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

   Certified Fraud ExaminerDe ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is de grootste internationale anti-fraude organisatie ter wereld met meer dan 85.000 leden in 160 landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. De ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorised Training Organizations (ATOs) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. In de Benelux is IMF Academy de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van CFE en ACFE PE trainingen.

   Wat leert u in deze officiële ACFE training?
   In deze 2-daagse Fraude Risicomanagement training leert u:

   - Fraude risico's en de factoren die deze risico's beïnvloeden identificeren
   - De noodzakelijke onderdelen van een succesvol fraude risicomanagement programma ontwikkelen en implementeren
   - Alle elementen van een sterke corporate anti-fraude cultuur identificeren en implementeren
   - Een uitgebreid fraude risicomanagement beoordelingssysteem opzetten voor de hele organisatie
   - Financiële, transactionele en gedragsindicatoren van fraude Identificeren
   - De mate van maturity van uw fraude risicomanagement programma beoordelen

   Voor wie is deze training bedoeld?
   Deze officiële ACFE training is bedoeld voor:

   - Certified Fraud Examiners (CFEs) die hiermee aan hun PE-verplichting kunnen voldoen
   - Managers en professionals die (mede) verantwoordelijk zijn voor het opzetten en uitvoeren van een anti-fraude strategie in zowel private als publieke organisaties

   Wij denken dan aan medewerkers met een fraude onderzoekstaak, audit of compliance functie, controllers, in- en externe accountants, (forensisch) accountants, hoofden administratie, (operational) risicomanagers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, facility managers, security managers, lijnmanagers, advocaten, hoofden AO/IC, HR managers, integriteitsmanagers, GRC managers, vertrouwenspersonen, particulier rechercheurs, (forensisch) IT specialisten, coördinatoren fraudebeheersing en schade-experts.

   PE verplichting voor het behoud van uw Certified Fraud Examiner (CFE) titel

   Als Certified Fraud Examiner (CFE) bent u verplicht elke 12 maanden ten minste 20 PE uren te besteden aan het onderhouden van uw titel/certificering. Ten minste 10 uur moet direct verband houden met het ontdekken en ontmoedigen/bestrijden van fraude en 2 uur moet een directe relatie hebben met ethiek. Heeft u meer dan 20 PE uren verdiend in een voorgaande (12 maanden) periode, dan mag u tot 10 PE uren meenemen naar een volgende periode. Na afloop van deze 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training ontvangt u 16 PE punten, waarvan (de jaarlijks verplichte) 2 Ethics punten, ten behoeve van uw CFE hercertificering.

   Vereiste voorkennis en opleidingsniveau
   ACFE stelt geen specifieke eisen aan uw voorkennis. Zij gaan er wel vanuit dat u bekend bent met algemene fraude- en risicosystemen. De training Fraude Risicomanagement wordt op een HBO/Bachelor niveau gegeven.

   Organisatie


   Locatie

   • Plaats: Amsterdam

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Festivals

Lammetjesdag Orvelte

Zondag 16 juni is het Lammetjesdag in Orvelte. Dit vieren wij met pannenkoeken, lekkere drankjes en ..

Open Atelier en Beeldentuin

Deelname Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie aan Open Atelierroute Apeldoorn en aan de Open Atelierda..

Open Atelier en Beeldentuin

Deelname Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie aan Open Atelierroute Apeldoorn en aan de Open Atelierda..

Corso Vollenhove

Op zaterdag is het tijd voor de kleurrijkste dag van het jaar, de dag start om 10.00 uur met het Kin..

Disco

Discojump

Ontdek de Ultieme Disco Jump Experience bij Urban GRND! Tijdens Disco Jump transformeren wij onze tr..

Single Meet Single Party Deventer - 80’s, 90’s, 00’s till now

Wat kun je verwachten Sfeerimpressie: https://singlemeetsingle.nl/single-meet-single-platform/fot..

Swingnight 80's, 90's, 00's til now!!! bij Boode Bathmen

Dansen, swingen en uit je dak gaan op de beste hits uit de 80's, 90's, 00's tot nu in de Grote Zaal...

30+ Dancing Party Emmen

Party voor iedereen vanaf 30 jaar ?? Relaxed en gezellig uitgaan met leuke leeftijdsgenoten en lekk..