I.v.m. Coronavirus kan het zijn dat geplaatste evenementen geen doorgang vinden.
Aanmelden Zakelijk inloggen
   • Locatie
   • Centraal in het land
   • Centraal in het land
   • Centraa Utrecht
   • Utrecht, Nederland
   • Van
   • 16 september 2021
   • Tot
   • 14 oktober 2021
  • Algemene informatie

   • Leeftijdscategorie
   • alle leeftijden
    • Indicatie entreeprijzen
    • - volwassen
    • - kinderen
    • - senioren / 65+
    • 3980,00
    • 0,00
    • € 0,00
   • (Openings)tijden
   • N.B.

   Extra informatie

   Eerste Europese privacy & data protection certificering
   In het nationale, Europese en internationale gegevensverkeer wordt het belang van een Europees gevalideerde/gecertificeerde privacy en data protection professional steeds groter. Sinds eind 2020 kunnen de naar schatting 500.000 in Europa benodigde DPO's over een uniek, door de eigen beroepsgroep goedgekeurde certificering beschikken.

   Deze unieke, praktijkgerichte training voldoet aan de Europese certificeringsnormen. De training is gevalideerd en gecertificeerd door het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC). Na afloop van de training ontvangt u het officiële EIPACC certificaat en kunt u zich laten inschrijven in het Europese Register van gecertificeerde Data Protection Professionals (RDPP).

   De training en certificering zijn gebaseerd op het advies van de European Data Protection Board (EDPB) voor een DPO werkprogramma met aandacht voor de 5 GDPR compliance pijlers van de Europese Commissie (EC), t.w. legal, compliance, security, IT en ethics. Daarnaast is de training gebaseerd op de door de EU Certification Committee goedgekeurde Body of Knowledge (BoK) van de DPO. Hierin staan 15 kernthema's beschreven die gebaseerd zijn op de kerntaken van de DPO.

   N.B. Deze training voldoet aan de Europese certificeringsnormen maar behandelt vnl. de praktijk van de DPO/FG/PO in Nederland.

   Over EIPACC – European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification
   EIPACC is een non-profit netwerkorganisatie van gecertificeerde privacy & data protection professionals en houder van de officiële EU GDPR certificering.   Over RDPP – European Register for Data Protection Professionals
   Het European Register for Data Protection Professionals (RDPP) is het grootste register van gecertificeerde data protection professionals die een erkende EIPACC training hebben gevolgd. Het RDPP register wordt onderhouden door EIPACC.

   Over EADPP – European Association of Data Protection Professionals
   EADPP (European Association of Data Protection Professionals) is de Europese beroepsgroep van data protection professionals. Sinds september 2020 kunnen alle data protection professionals - in welk land dan ook - een uniek, goedgekeurd certificeringsschema ontvangen van deze Europese beroepsgroep.

   EDPB – European Data Protection Board
   EDPB (European Data Protection Board) is het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders, waarvan de Nederlandse AP (Autoriteit Persoonsgegevens) lid is. Deze training en de Europese DPO certificering zijn gebaseerd op het advies van de EDPB.

   Waarom zou u Europees gecertificeerd willen/moeten zijn?
   Naar schatting zijn er alleen al in Europa 500.000 professionele en goed opgeleide privacy & data protection professionals nodig. Europese validatie en certificering van kennis plus registratie in een officieel Europees register bevestigen dat u eenzelfde hoog opleidings- en kennisniveau bezit als uw collega privacy & data protection professionals, in welk land dan ook.

   Wat leert u in deze Europees gecertificeerde privacy & data protection professional training?
   Deze training is gebaseerd op de door de EU Certification Committee goedgekeurde Body of Knowledge van de DPO. Hierin staan 15 kernthema's beschreven die gebaseerd zijn op de kerntaken van de DPO. De training leert u zelfstandig een werkprogramma samen te stellen dat benodigd is om uw wettelijke en extra taken conform de GDPR/AVG uit te voeren.

   Na de training bent u optimaal getraind om de DPO taken praktisch en verantwoord uit te voeren. Tijdens de training is er alle ruimte voor uw individuele vragen. Na afloop van de training kunt u onder meer:

   Lean en mean uw taken als DPO/FG definiëren (deels delegeren) en praktijkgericht en wendbaar inrichten
   Beargumenteren wanneer er sprake is van een DPO/FG conflict of interest
   Zelfstandig de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers informeren en adviseren over de naleving van de GDPR/AVG
   Zelfstandig - desgevraagd - adviseren over een DPIA assessment
   De hoofdposten van uw eigen DPO/FG budget beargumenteren
   Optreden als contactpersoon voor de AP (Autoriteit Persoonsgegevens), en
   Heeft u voldoende inzicht in praktische dilemma's waarvoor u komt te staan en hoe u hiermee moet omgaan.
   Na afloop van deze training bent u een goed opgeleide en deskundige DPO/FG, voorzien van een officieel erkende Europese GDPR certificering, van belang voor uzelf en voor uw organisatie. Uw officiële registratie in het Europese Register van Data Protection Professionals onderstreept uw vakkennis en maakt deze publiekelijk toegankelijk voor werkgevers, opdrachtgevers en collega privacy & data protection professionals.

   Organisatie


   Locatie

   • Adres: Centraal in het land
    Postcode: Centraa
    Plaats: Utrecht
    Telefoon: 0402460220
    Email: info@imf-online.com

   Evenement
   Bekijk een grote kaart

   naar boven
 • Vind je evenement

Attractieparken

Halloween Spookwandeling

Op zaterdag 30 oktober is het bos van Outdoorpark SEC Almere gevuld met griezelige wezens, zombies, ..

Workshop Boogschieten Open Inschrijving

Kennismaken met Boogschieten Boogschieten is een mooie sport die eenvoudig te leren is. Wil je ke..

Workshop Boogschieten Open Inschrijving

Kennismaken met Boogschieten Boogschieten is een mooie sport die eenvoudig te leren is. Wil je ke..